Działania dla kadry dydaktycznej UR

Szkolenia przewidziane w ramach projektu dla kadry dydaktycznej UR:

 

·  Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywaniu ich wyników w naukach przyrodniczych – metody podstawowe

Planowany termin realizacji: 2018 r. (1 grupa)  2019 r. (druga grupa). Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze.

Czas trwania szkolenia:        1 grupa – 16 h (2 dni)

                                                  2 grupa – 16 h (2 dni)

Ilość miejsc:                            1 grupa – 12 miejsc

                                                  2 grupa – 12 miejsc

Miejsce szkolenia: poza Uniwersytetem Rolniczym.

Program szkolenia:

· Statystyczne aspekty badań empirycznych.

· Obsługa programu Statistica.

· Przygotowanie danych na potrzeby analizy statystycznej.

· Metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi.

Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

·   Zastosowanie Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywaniu ich wyników w naukach przyrodniczych

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Liczba miejsc: 24 (2 grupy po 12 osób)

Liczba godzin: 24

Zajęcia w dni robocze.

Miejsce szkolenia: Kraków, poza Uniwersytetem Rolniczym.

Program szkolenia:

· zagadnienia statystyczne,

· planowanie doświadczeń  w badaniach,

· zaawansowane metody modelowania,

· analiza regresji logistycznej.

 

· Sieci neuronowe

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Liczba godzin: 8 h (1 dzień).

Liczba miejsc: 12.

Miejsce szkolenia: poza UR.

Program szkolenia:

· podstawy sieci neuronowych, 

· metody uczenia sieci,

· Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe.

 

· Analizy wielowymiarowe

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Liczba miejsc:12.

Liczba godzin: 16 (2 dni).

Miejsce szkolenia: poza UR.

Program szkolenia:

· skale pomiaru zjawisk,

· zmienna losowa,

· graficzne metody prezentacji  danych,

· regresja wieloraka.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR