Działania dla kadry kierowniczej UR

Szkolenia przewidziane w ramach projektu dla kadry kierowniczej:

 

    Strategiczne zarządzanie uczelnią

Planowany termin realizacji: 2018 r.

Czas trwania szkolenia: 16 h (2 dni).

Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze.

Ilość miejsc: 25.

Miejsce szkolenia: Kraków UR.

Tematyka: controling, zarządzanie, zarządzanie strategiczne w ustawie o finansach publicznych, wdrażanie strategii i zarządzanie informacją.

Program szkolenia:

• Istota NPM (new public management) omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania strategicznego.

• Elementy zarządzania strategicznego w ustawie o finansach publicznych.

• Elementy zarządzania strategicznego.

• Formułowanie celów spójność i relacje celów.

• Elementy strategii szkoły wyższej.

• Wskaźniki i mierniki realizacji celów.

• Controlling strategiczny i operacyjny.

• Wdrażanie strategii i zarządzanie przez cele.

• Zarządzanie strategiczne w oparciu o budżet zadaniowy.

Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

• Szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni w kontekście dostosowania Uczelni do wymogów wprowadzonych w reformie szkolnictwa wyższego

Planowany termin realizacji: 2018 r. Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze.

Czas trwania szkolenia: 25 h.

Ilość miejsc: 25.

Miejsce szkolenia: Kraków Uniwersytet Rolniczy.

Tematyka: ewaluacja działalności naukowej w świetle Ustawy 2.0.

Program szkolenia:

 Kształcenie studentów i doktorantów.

 Pracownicy uczelni i ścieżki kariery.

 Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki.

 Współpraca UR z otoczeniem społ.- gosp.

 Ewaluacja działalności naukowej w świetle Ustawy 2.0.

 Regulacje prawne dotyczące szkolnictwa wyższego.

 Omówienie zmian legislacyjnych w świetle dostosowania UR do wymogów Ustawy 2.0.

 

•  Konsultacje eksperckie bezpośrednie i zdalne związane z opracowywaniem założeń  i aktów prawnych związanych z restrukturyzacją uczelni

Planowany termin realizacji: 2018 r. (25 h) i 2019 r. (25 h).

Spotkania bezpośrednie i zdalne związane z opracowywaniem założeń i aktów prawnych związanych z restrukturyzacją.

 

• Kierowanie zespołem w uczelni - trening kompetencji menedżerskich

Planowany termin realizacji: 2019 r.

Czas trwania szkolenia: 16 h zajęć - 2 dni, zajęcia prowadzone w dni robocze.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rolniczy.

Liczba miejsc: 25.

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

1. Efektywny kierownik zespołu w uczelni.

 Dwa style przywódcze.

 Zakres zadań kierownika a specyfika pracy w uczelni.

 Cechy dobrego szefa, autodiagnoza uczestników.

2. Jakim zespołem kieruję? Mapowanie zespołu.

• Cztery główne typy osobowości pracowników zgodnie z koncepcją Junga - Marstona.

 Kluczowe potrzeby i potencjał moich pracowników.

 Diagnoza typu osobowości kierownika.

 Jak rozpoznać typ osobowości pracownika?

 Mocne strony i obszary do rozwoju każdego z typów osobowości.

3. Określenie i wprowadzenie zasad współpracy w szkole wyższej.

 Expose kierownika, czyli jak skutecznie wprowadzić zasady.

 Sztuka przemawiania do zespołu jak prawidłowo stać, chodzić, siedzieć oraz gestykulować.

 Nigdy nie zaczynaj swojej prezentacji od... - skuteczne metody na zepsucie każdego wystąpienia.

 Egzekwowanie zasad.

4. Delegowanie zadań, jako podstawowe narzędzie zarządzania zespołem.

 Kiedy kierownik powinien delegować zadania?

 Procedura efektywnego i motywującego delegowania zadań w uczelni.

 Wybór zadań.

 Stopnie delegowania.

• Struktura skutecznej rozmowy delegującej jak delegować zadania poszczególnym typom osobowości, aby uruchamiać ich motywację do realizacji zadania.

 Najczęściej popełniane błędy.

5. Efektywna komunikacja z pracownikami.

 Kiedy kierownik jest uległy, agresywny i asertywny budowanie optymalnej postawy w stosunku do zespołu.

 Udzielanie konstruktywnych i motywujących informacji zwrotnych.

 3 etapy konstruktywnego krytykowania.

 Procedura chwalenia i nagradzania.

 Wykorzystanie najsilniejszych motywatorów pozafinansowych.

6. Podsumowanie szkolenia i wyciągnięcie kluczowych wniosków.

 Zaplanowanie wdrożenia w praktykę zawodową nowych umiejętności.

7. Zasady współpracy w szkole wyższej, procedura efektywnego i motywującego delegowania zadań, efektywna komunikacja z pracownikami.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR