Szkolenie językowe (j. angielski)

Nabór na szkolenie językowe (j. angielski)

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie językowe (j. angielski).

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Program szkolenia zawiera m.in.:

- Intensywna praktyka w zakresie mówienia, czytania ze zrozumieniem., rozumienie ze słuchu, pisanie.

Poziom: dostosowany do poziomu uczestnika (planowane 3 grupy zaawansowania - w zależności od poziomu).

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: grudzień 2018 r.

Częstotliwość zajęć:

Zajęcia w dni robocze - 1 raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe zajęć (w godzinach:  7.30 - 15.30).

Czas trwania szkolenia: 2 semestry, 48 h w semestrze, łącznie 96 h

Liczba miejsc ograniczona - 25 osób

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,  al. Mickiewicza 21

Warunki uczestnictwa: status pracownika administracyjnego UR związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://zintegrowany.urk.edu.pl/index/site/5697  wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 6.

Termin naboru: 09.11.2018 r.  - 30.11. 2018 r do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Synowiec,  tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji szkolenia

Nowelizacja Regulaminu zarządzenie nr 146/2018

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zaświadczenie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR