PRINCE2 na poziomie Practitioner i Foundation

Nabór na szkolenie „PRINCE2 na poziomie Practitioner i Foundation”

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „PRINCE2 na poziomie Practitioner i Foundation”.

Szkolenie skierowane jest dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Liczba miejsc:  25 osób (1 grupa).

Celem szkolenia jest: poznanie metodyki PRINCE2 na poziomie pozwalającym na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z tą metodyką.

Planowany czas realizacji szkolenia: grudzień 2018 rok.  Szkolenie w dni robocze (w godzinach:  7.30 - 15.30).

Liczba godzin: poziom Foundation  - 3 dni, Practitioner - 2 dni, łącznie 40 h.

Zakończenie szkolenia egzaminem certyfikującym - certyfikat PRINCE2.

Miejsce szkolenia: Kraków, poza Uniwersytetem Rolniczym.

Program szkolenia PRINCE2 Foundation: zarządzanie strategiczne projektami, inicjowanie projektów, zarządzanie i sterowanie etapami, zamykanie projektów.

Program szkolenia PRINCE2 Foundation obejmuje:

- Organizację szkolenia, wprowadzenie do kursu, wprowadzenie do PRINCE2, przegląd PRINCE2, proces Przygotowania Projektu (PP), Temat Organizacja, Temat Uzasadnienie Biznesowe, pracę domową, ćwiczenia, przykładowy egzamin Foundation nr 1.

- Podsumowanie pracy wieczornej, Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS), Proces Inicjowanie Projektu (IP), Temat Plany, Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE), Proces Sterowanie Etapem (SE) - działania rutynowe, Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD), pracę domową, ćwiczenia, przykładowy egzamin Foundation nr 2.

- Podsumowanie pracy wieczornej, Temat Jakość, Temat Zmiana, Temat Ryzyko, Proces Sterowanie Etapem (SE) - obsługa zagadnień, Temat Postępy, Proces Zamykanie Projektu (ZP), Dzień egzaminu: Egzamin PRINCE2 Foundation (1 godzina + czas czynności administracyjnych), Podanie wstępnych wyników egzaminu.

Zakończenie szkolenia egzaminem certyfikującym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation.

- Program szkolenia PRINCE2 Practitioner:

- Specyfika egzaminu Practitioner.

- Przegląd procesów i tematów PRINCE2.

- Omówienie Procesów: Przygotowanie i Inicjowanie Projektu, Strategiczne Zarządzanie Projektem, Zarządzanie Końcem Etapu, Zamykanie Projektu.

- Omówienie obszaru wiedzy : Uzasadnienie Biznesowe, Organizacja, Plany i planowanie oparte na produktach, Zmiana i Postępy, Jakość i Przeglądy jakości, Kontrolowany postęp, Ryzyko – ćwiczenia oparte na studium przypadku.

- Przykładowe egzaminy PRINCE2 Practitioner.

- Analiza próbnych egzaminów PRINCE2 Practitioner.

- Egzamin PRINCE2 Practitioner.

 

Kryteria naboru: status pracownika administracyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://zintegrowany.urk.edu.pl/index/site/5697  wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 6.

Termin naboru: 09.11.2018 r.  - 4.12. 2018 r do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Synowiec,  tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji szkolenia

Nowelizacja Regulaminu zarządzenie nr 146/2018

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zaświadczenie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR