Kierowanie zespołem w uczelni

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie: „Kierowanie zespołem w uczelni trening kompetencji menadżerskich”

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników kadry kierowniczej Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Termin szkolenia: 25 - 27. 03. 2019 r.

Czas szkolenia: szkolenie 3 - dniowe (16 h).

Miejsce szkolenia:

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny, sala Rady Wydziału.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest budowanie dobrych relacji z pracownikami, konstruktywne komunikowanie, wprowadzanie zasad współpracy, delegowanie zadań oraz motywowanie pozafinansowe. 

Program szkolenia:

1) Efektywny kierownik zespołu w uczelni:

a) Dwa style przywódcze.

b) Zakres zadań kierownika a specyfika pracy w uczelni.

c) Cechy dobrego szefa autodiagnoza uczestników.

2) Jakim zespołem kieruję? mapowanie zespołu.

a) Cztery główne typy osobowości pracowników zgodnie z koncepcją Junga - Marstona.

b) Kluczowe potrzeby i potencjał moich pracowników.

c) Diagnoza typu osobowości kierownika.

d) Jak rozpoznać typ osobowości pracownika?

e) Mocne strony i obszary do rozwoju każdego z typów osobowości.

3) Określenie i wprowadzenie zasad współpracy w szkole wyższej.

a) Expose kierownika, czyli jak skutecznie wprowadzić zasady.

b) Sztuka przemawiania do zespołu jak prawidłowo stać, chodzić, siedzieć oraz gestykulować.

c) Nigdy nie zaczynaj swojej prezentacji od …? skuteczne metody na zepsucie każdego wystąpienia.

d) Egzekwowanie zasad.

4) Delegowanie zadań, jako podstawowe narzędzie zarządzania zespołem.

a) Kiedy kierownik powinien delegować zadania?

b) Procedura efektywnego i motywującego delegowania zadań w uczelni.

c) Stopnie delegowania.

d) Struktura skutecznej rozmowy delegującej jak delegować zadania poszczególnym typom osobowości, aby uruchamiać ich motywację do realizacji zadania.

f) Najczęściej popełniane błędy.

5) Efektywna komunikacja z pracownikami.

a) Kiedy kierownik jest uległy, agresywny i asertywny budowanie optymalnej postawy w  stosunku do zespołu.

b) Udzielanie konstruktywnych i motywujących informacji zwrotnych.

c) 3 etapy konstruktywnego krytykowania.

d) Procedura chwalenia i nagradzania.

e) Wykorzystanie najsilniejszych motywatorów pozafinansowych.

6) Podsumowanie szkolenia i wyciągnięcie kluczowych wniosków.

a) Zaplanowanie wdrożenia w praktykę zawodową nowych umiejętności.

7) Zasady współpracy w szkole wyższej, procedura efektywnego i motywującego delegowania zadań, efektywna komunikacja z pracownikami.

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej  https://zintegrowany.urk.edu.pl/index/site/6334 wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 6.

 Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. Oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. zaświadczenie z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych potwierdzające zatrudnienie na  stanowisku kierowniczym.

d. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

e. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5). 

Termin naboru: 05.03.2019 r.  – 20.03.2019 r. do godz. 15:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Synowiec,  tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR