Szkolenie ,,Zarządzanie czasem i organizacja pracy"

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „Zarządzanie czasem i organizacja pracy”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Termin realizacji szkolenia:

15-16. 05. 2019 r. szkolenie dwudniowe w dni robocze, w godz. 9.00 – 15.00.

Forma prowadzenia zajęć: warsztat aktywny, case study, wykłady, ćwiczenia.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 1 piętro, Rektorat, Sala Senacka

Warunki uczestnictwa: status pracownika administracyjnego UR związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Szczegółowy Program szkolenia ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY obejmuje:

1)      Umiejętność zarządzania w czasie.

2)      Organizacja i planowanie.

3)      Zwiększenie własnej produktywności.

4)      Ustalanie priorytetów.

5)      Osiąganie zamierzonych rezultatów.

a)      działanie przekonań i metafor na temat czasu,

b)      diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie rozpoznanie swoich mocnych i słabych   stron w organizacji czasu pracy,

c)      korzyści z efektywnego zarządzania czasem.

6)      Reguły zarządzania czasem

a)    określanie priorytetów , zasada Pareto, analiza ABC, matryca Eisenhowera, prawo Parkinsona

7)      Formułowanie celów

a)    analiza spójności celów, techniki planowania czasu, tworzenie harmonogramu dnia pracy, błędy w planowaniu, kontrola planu.

8)   Kontrola czasu i identyfikacja jego strat

a)    dzienniki aktywności na co tracisz czas,

b)   zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,

c)    identyfikacja złodziei czasu, terminarze i harmonogramy.

9)   Praktyczne metody zarządzania sobą w czasie w trakcie realizowanych zadań:

a)   Getting Things Done Davida Allena,

b)   Metodyka środowiska Harvard Business University,

10)    Niwelowanie oporów przed stosowaniem nowych metod

a)      asertywność a zarządzanie sobą w czasie,

b)      stres jako czynnik zaburzający efektywność pracy,

c)      twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu,

11)    7 nawyków skutecznego działania Stephena Coveya.

 

Kryteria naboru: status pracownika administracyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://zintegrowany.urk.edu.pl w zakładce Rekrutacja wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 4.

Dodatkowe informacje:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie bilansów kompetencji oraz pre testu i post testu, odpowiednio na początku i na końcu trwania kursu.

Uprzejmie informujemy również, że na potrzeby realizacji projektu, przebieg szkolenia może być dokumentowany za pomocą zdjęć.

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

a. formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

b. oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w ramach realizowanego Projektu (załącznik nr  2).

c. formularz Uczestnika Projektu – (załącznik nr 4).

d. oświadczenie Uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5).

e. zaświadczenie o pełnieniu funkcji pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych. – (załącznik nr 6).

f. zgoda na odbiór zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych – (załącznik nr 7)

 

Termin naboru: 18.04.2019 r.  - 08.05. 2019 r. do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Klaudia Kłeczek,  tel. 12 662 41 98, k.kleczek@urk.edu.pl 

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu 

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zaświadczenie 

Zał. 7 Zgoda na odbiór zaświadczenia z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR