Szkolenie "Sieci neuronowe"

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „Sieci neuronowe”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie.

Ilość miejsc: 12

Celem szkolenia jest: podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie informatycznym oraz umiejętności dydaktycznych, które poprawią jakość nauczania.

Termin realizacji szkolenia:

24. 06. 2019 r. szkolenie jednodniowe, w dzień roboczy, w godz. 8.30 – 15.30

Forma prowadzenia zajęć: warsztaty, prezentacje, wykłady, ćwiczenia

Miejsce szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się w centrum szkoleniowym StatSoft Polska w Krakowie, w budynku MIASTOPROJEKT, ul. Kraszewskiego 36, budynek B, I piętro.

Szczegółowy program szkolenia „Sieci neuronowe” obejmuje:

1) Podstawy sieci neuronowych

2) Metody uczenia sieci

3) Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe

Kryteria naboru: status pracownika kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://zintegrowany.urk.edu.pl w zakładce Rekrutacja wraz z załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie, al. Mickiewicza 21, pokój 4.

Dodatkowe informacje:

Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o wypełnienie bilansów kompetencji oraz pre testu i post testu, odpowiednio na początku i na końcu trwania kursu.

Uprzejmie informujemy również, że na potrzeby realizacji projektu, przebieg szkolenia może być dokumentowany za pomocą zdjęć.

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

a)      Formularz rekrutacyjny

b)       Oświadczenie kandydata

c)       Umowa o podnoszeniu kwalifikacji

d)      Formularz uczestnika projektu

e)       Oświadczenie uczestnika projektu

f)        Zgoda na odbiór zaświadczenia

g)       Deklaracja znajomości programów informatycznych

h)       Zgoda na wizerunek

i)         Oświadczenie o wykorzystaniu nabytych kompetencji

Termin naboru: 04.06.2019 r.  – 12.06.2019 r. do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu lub za pomocą wiadomości e-mail.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Klaudia Kłeczek,  tel. 12 662 41 98, k.kleczek@urk.edu.pl 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie kandydata

Zał. 3 Umowa o podnoszeniu kwalifikacji

Zał. 4 Formularz uczestnika projektu

Zał. 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6 Zgoda na odbiór zaświadczenia

Zał. 7 Deklaracja znajomości programów informatycznych

Zał. 8 Zgoda na wizerunek

Zał. 9 Oświadczenie o wykorzystaniu nabytych kompetencji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR