Staże zagraniczne dla pracowników dydaktycznych

Trzymiesięczne staże zagraniczne organizowane w ramach projektu: 

„Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza II etap rekrutacji na 3 – miesięczne staże zagraniczne dla nauczycieli dydaktycznych, naukowych i naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Termin naboru:  od 15. 07. 2019 r.  do 31. 07. 2019 r.  do godz. 15: 30.

W przypadku wypełnienia limitu miejsc, kolejne etapy rekrutacji nie będą uruchamiane.

Ważna informacja:

16. 07. 2019 r.  o godzinie 10.00 w Sali Rady Wydziału (sala konferencyjna nr 238, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21) odbędzie się  spotkanie podczas, którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji,  realizacji stażu oraz będzie istniała możliwość skonsultowania dokumentacji.

Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Agnieszka Kapczyńska - Pacześ:  tel. 12 662 44 25 agnieszka.kapczynska-paczes@urk.edu.pl

Paulina Synowiec:  tel. 12 662 44 25, Paulina.Synowiec@urk.edu.pl

Ze względu na obowiązki służbowe prosimy o kontakt od poniedziałku: 15. 07. 2019 r.

Liczba miejsc:  19

* W związku z Państwa pytaniami odnośnie możliwości wyjazdu na staż poza Europę informujemy, że pojawiła się możliwość odbycia takiego stażu przy założeniu, że koszty przejazdu będą finansowane w kwocie przeznaczonej na staż europejski.

Cel stażu: zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez podnoszenie kompetencji dydaktycznych, naukowych i naukowo - dydaktycznych, ich wykorzystanie w prowadzeniu zajęć oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia.

Rodzaj i okres stażu: trzymiesięczny staż dydaktyczny, naukowy lub naukowo - dydaktyczny.

Termin stażu: termin wskazany przez uczestnika z założeniem, że staż musi zakończyć się do 30.11.2020 r.

Miejsce odbywania stażu: zagraniczny ośrodek akademicki wskazany przez uczestnika.

 

Szczegółowe wymagania i kryteria zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dostępnym wraz z załącznikami na stronie https://akty.urk.edu.pl (Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.)

Informacje dotyczące stażu będą pojawiać na stronie projektu https://zintegrowany.urk.edu.pl w zakładce staże zagraniczne.

Zgłoszenia będą przyjmowane Centrum Transferu Technologii, al. Mickiewicza 21, pokój 6.

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:

a.       Wniosek o Staż - Załącznik nr 1;

b.      Oświadczenie Kandydata - Załącznik nr 2;

c.       Zgoda przełożonego na uczestnictwo w trzymiesięcznym Stażu zagranicznym (Kierownik/ Dyrektor/ Dziekan) - Załącznik nr 3;

d.      Oświadczenie - wyrażenie zgody na pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potwierdzające rodzaj zajmowanego stanowiska i okres zatrudnienia.

e.       Oświadczenie o wyniku oceny okresowej (w tym o ilości uzyskanych punktów - jeśli dotyczy) lub kopia oceny okresowej z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego potwierdzające uzyskanie oceny okresowej.

f.       W przypadku braku dokumentu wymienionego w pkt. e - Oświadczenie o braku oceny okresowej podpisane przez Kandydata/tki (jeśli dotyczy)

g.       Oświadczenie o posiadaniu oceny okresowej nie zawierającej liczby punktów za działalność dydaktyczną lub naukową

h.      Opcjonalnie do wglądu - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

i.        Kopia certyfikatu znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości j. angielskiego - Załącznik nr 4;

j.        Wykaz dorobku naukowego za lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem punktacji za poszczególne publikacje z podziałem na listę A i listę B potwierdzone przez przełożonego - Załącznik nr 12:

Lista A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych               posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal  Citation Reports (JCR);

Lista B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych    nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

k.      List intencyjny  - Załącznik nr 13;

l.        Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji - Załącznik nr 14.

 

 Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Stażach zagranicznych.

Wniosek o Staż - Załącznik nr 1. (wersja pdf).

Wniosek o Staż - Załącznik nr 1. (wersja doc).

Oświadczenie Kandydata - Załącznik nr 2. (wersja pdf).

Zgoda przełożonego na uczestnictwo w trzymiesięcznym Stażu zagranicznym (Kierownik/ Dyrektor/ Dziekan) - Załącznik nr 3. (wersja pdf).

Zgoda przełożonego na uczestnictwo w trzymiesięcznym Stażu zagranicznym (Kierownik/ Dyrektor/ Dziekan) - Załącznik nr 3. (wersja doc).

Oświadczenie - wyrażenie zgody na pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie potwierdzające rodzaj zajmowanego stanowiska i okres zatrudnienia. (wersja doc).

Oświadczenie o znajomości j. angielskiego - Załącznik nr 4. (wersja pdf).

Wykaz dorobku naukowego za lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem punktacji za poszczególne publikacje z podziałem na listę A i listę B potwierdzone przez przełożonego - Załącznik nr 12. (wersja doc.)

List intencyjny (w j. polskim, do wglądu) - Załącznik nr 13.

List intencyjny (w j. angielskim) - Załącznik nr 13. (wersja  doc).

Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu nabytych kompetencji - Załącznik nr 14. (wersja pdf).

Oświadczenie o wyniku oceny okresowej

Formularz Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5.

Oświadczenie Uczestnika Projektu  - Załącznik nr 6.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR