Zastosowanie statystyki i Statistica... metoda analizy wariancji i analizy regresji
Rekrutacja na szkolenie: ,, Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywania ich wyników w naukach przyrodniczych - metoda analizy wariancji i analizy regresji”.
 

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.  H.  Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywania ich wyników w naukach przyrodniczych - metoda analizy wariancji i analizy regresji”.

Szkolenie skierowane jest dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie.

Termin realizacji szkoleń:

Grupa 1: 28-30.10.2019 r. (poniedziałek – środa), godz. 8.30 - 15.30.

Grupa 2: 06-08.11.2019 r. (środa – piątek), godz. 8:30 – 15:30.

Forma prowadzenia zajęć:  warsztaty, prezentacje multimedialne, wykłady, ćwiczenia.

Miejsce szkolenia: StatSoft Polska Sp. z o.o, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków. 

Warunki uczestnictwa: pracownik kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie.

Zagadnienia szkolenia „Zastosowanie statystyki i Statistica w planowaniu badań empirycznych i opracowywania ich wyników w naukach przyrodniczych - metoda analizy wariancji i analizy regresji” obejmuje:

  • Zagadnienia statystyczne,
  • Planowanie doświadczeń w badaniach,
  • Zaawansowane metody modelowania statystycznego,
  • Analiza regresji logicznej.

Kryteria naboru: Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które nie brały udziału w szkoleniach o podobnej tematyce w ramach projektu. Uczestniczy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę z metod podstawowych oraz programu Statistica.

Sposób naboru:

Wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://ctt.urk.edu.pl/index/site/5727 wraz załącznikami w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 6.

 

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

1.      Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).

2.      Oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

3.      Formularz uczestnika projektu (załącznik nr 4).

4.      Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 5).

5.      Deklaracja programów informatycznych (załącznik nr 7).

6.      Zgoda na odbiór zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

7.      Zgoda na utrwalanie wizerunku.

8.      Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji (załącznik nr 9).

 

Termin naboru: 15-18.10. 2019 r. do godz. 15:30

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Karolina Woźnica,  tel. 12 662 44 25, karolina.woznica@urk.edu.pl

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1)

Oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2)

Formularz uczestnika projektu (załącznik nr 4)

Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 5)

Deklaracja znajomości programów informatycznych (załącznik nr 7)

Zgoda na odbiór zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zgoda na utrwalanie wizerunku

Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji (załącznik nr 9)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR