„Radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracyjnych ..
Szkolenie: „Radzenie sobie ze stresem”  

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ogłasza nabór na szkolenie „Radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracyjnych związanych z absorpcją funduszy zewnętrznych.

Termin realizacji szkolenia:

29-30. 10. 2019 r. (wtorek – środa), szkolenie dwudniowe, pomiędzy godz. 7.30 - 15.30.

Forma prowadzenia zajęć: warsztat aktywny, case study, wykłady, ćwiczenia.

Miejsce szkolenia: sala senacka, Rektorat, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21.

Ilość miejsc: 25

Program szkolenia „Radzenie sobie ze stresem”:

 • Sytuacje powodujące stres, zapobieganie, indywidualne metody radzenia.
 • Ćwiczenia wstępne, zapoznanie się uczestników, omówienie zasad, zawarcie kontaktu szkoleniowego. Podstawowe wiadomości na temat stresu i czynników wywołujących stres podstawy wiedzy psychologicznej.
 • Reakcja na stres i zmiany w zachowaniu Adaptacja i rodzaje stresu.
 • Stres w organizacji.
 • Koszty stresu w organizacji.
 • Najważniejsze punkty zapalne obszary mogące powodować stres.
 • Komunikacja interpersonalna (efektywność, bariery i ich przezwyciężanie).
 • Rodzaje zachowań w sytuacjach trudnych: Agresja, uległość, asertywność).
 • Zarządzanie czasem (efektywność, priorytety, złodzieje czasu).
 • Delegowanie uprawnień.
 • Motywacja (zasady, prawa Yerkesa – Dodsona). Psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych.
 • Diagnoza własnej podatności na stres oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Techniki i metody redukcji stresu: środowiskowe, fizjologiczne, umysłowe.
 • Praktyczne ćwiczenia technik rekrutacyjnych: wizualizacja, trening relaksacji mięśniowej Jacobsona, trening autogenny Shulzta.
 • Podstawowe zasady profilaktyki antystresowej.

Kryteria naboru: status pracownika administracyjnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych

Sposób naboru: Wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami, dostępnego na stronie internetowej: https://zintegrowany.urk.edu.pl w zakładce rekrutacja i złożenie w biurze projektu: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. Mickiewicza 21, pokój 6.

Do dokumentów zgłoszeniowych zalicza się:

1. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).
3. Formularz uczestnika projektu (załącznik nr 4).
4. Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 5).
5. Zaświadczenie o pełnieniu funkcji pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych wydane (załącznik nr 6).
6. Zgoda na pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
7. Zgoda na utrwalanie wizerunku.

Termin naboru: 09 - 15. 10. 2019 r. do godz. 15:30.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Karolina Woźnica, tel. 12 662 44 25, k.woznica[a]urk.edu.pl

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Nowelizacja regulaminu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1)

Oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2)

Formularz uczestnika projektu (załącznik nr 4)

Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 5)

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji pracownika administracyjnego związanego z absorpcją funduszy zewnętrznych wydane (załącznik nr 6)

Zgoda na pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zgoda na utrwalanie wizerunku

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR