Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

· Zajęcia prowadzone w języku angielskim również przez wykładowców zagranicznych uczelni dla studentów kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,

· Tematyka: IT Systems, Technical System Design, Waste recovery engineering, Design and Operation of Renewable Energy Engineering Systems, Systems Engineering, Simulation and Optimisation 

· Zakwaterowanie i utrzymanie studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, będących cudzoziemcami na terenie Polski przez okres 14 miesięcy.

Planowany termin realizacji: 2019  r. - 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja cudzoziemców zakończyła się 15 stycznia 2019 roku, natomiast rekrutacja studentów krajowych zakończyła się 28 lutego 2019 roku.  Na kierunek zostało przyjętych 15 osób, w tym 8 cudzoziemców. 

Regulamin studiów jest dostępny pod linikiem: https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_5_z1_2019.pdf

Z harmonogramem zajęć można zapoznać się tutaj.

Konsultacje z wykładowcą zagranicznym będą odbywały się w czwartki w godzinach od godziny 8.00 do 12.00 (od 28 marca)

Consultations with a foreign lecturer will take place on Thursdays from 8.00 to 12.00 (from March 28)

Koordynator zadania nr 7 zaprasza studentów uczestniczących w projekcie na konsultacje w czwartki: od godziny 12.00 do 14.00

Coordinator of task No. 7 invites students participating in the project for consultations on Thursdays: from 12.00 to 14.00

 

Opis kierunku: PL ENG

Efekty kierunkowe: PL ENG

Wykaz przedmiotów: PL ENG

Sylwetka absolwenta: PL ENG

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR